ĐHCĐ VietABank: Năm 2022 mục tiêu lợi nhuận 1.158 tỷ đồng, tăng vốn lên 7.200 tỷ đồng

Ngày 28/4, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank; mã: VAB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ phát hành tổng cộng 179,99 triệu cổ phần để tăng vốn lên 7.200 tỷ đồng.
ĐHCĐ VietABank: Năm 2022 mục tiêu lợi nhuận 1.158 tỷ đồng, tăng vốn lên 7.200 tỷ đồng

Trình bày báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Trọng - Quyền Tổng giám đốc VietABank cho biết, trong năm 2021, hoạt động của VietABank tiếp tục ổn định, an toàn, hiệu quả trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng tài sản của VietABank đạt 101.033 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2020, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2021.

Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 69.573 tỷ đồng, tăng 14,8%  so với năm 2020, đạt 105% kế hoạch; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 54.520 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế đạt 840 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 128% kế hoạch năm. VietABank tiếp tục củng cố chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu 1,89%, thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Do vậy, năm 2022 ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng cao hơn, cụ thể: tổng tài sản đạt 111.156 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; Huy động vốn đạt 76.555 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021; tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới 3%.

Đáng chú ý, HĐQT trình đại hội kế hoạch tăng vốn lên 7.200 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành gồm: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:  59.395. 605 cổ phần (tương đương mức chia cổ tức 11%); Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động VietABank ESOP: 15.000.000 cổ phần; Phát hành cổ phiếu chào bán cho CĐ hiện hữu: 105.604.395 cổ phần. Tổng khối lượng phát hành thêm là 179,99 triệu cổ phần.

Lãnh đạo VietABank chia sẻ với cổ đông, năm nay ngân hàng sẽ triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào các ngành nghề trọng tâm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, đầu tư hệ thống CNTT, mở rộng mạng lưới, tăng cường hiệu quả kinh doanh của các điểm giao dịch.

Được biết, năm 2021, VietABank đã đưa 445 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán VAB giao dịch trên UPCoM; Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Moody’s công bố xếp hạng tín nhiệm B2 và đánh giá triển vọng ổn định; Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2020.

Đại hội cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo  HĐQT, Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, các tờ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ…

Có thể bạn quan tâm