Đồng Nai: Giải quyết vướng mắc tại dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Phan thiết – Dầu Giây.

Theo đó, đối với công tác bồi thường hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao UBND huyện Xuân Lộc chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 4 trường hợp (1,3ha nằm trong vùng lõi dự án không ảnh hưởng đến tiến độ thi công) đảm bảo đầy đủ các chính sach bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, tổ chức vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo quy định.

Trường hợp các hộ dân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, UBND huyện Xuân Lộc chủ động thực hiện, đầy đủ các biện pháp hành chính để cưỡng chế thu hồi theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện với UBNd tỉnh trước tháng 11/2021.

Quảng cáo

Đối với 7 trường hợp của hộ dân bị thu hồi đoạn qua huyện Cẩm Mỹ đang khởi kiện tại toà, UBND tỉnh giao UBND huyện Cẩm Mỹ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, củng cố hồ sơ từng trường hợp, đảm bảo tính chặt chẽ, các chính sách bồi thường, hỗ trợ đầy đủ theo đúng quy định, tổ chức vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp người dân không đồng thuận thì cưỡng chế theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trước tháng 11/2021.

Còn 4 hộ dân bị thu hồi đất đoạn qua huyện Thống Nhất có khiếu nại về vị trí và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát thật kỹ vị trí các thửa đất mà các hộ dân đang sử dụng, xem xét tình hình thực tế đại phương và các kiến nghị của UBND huyện Thống Nhất, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tính nhất quán việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ của dự án từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm căn cứ vào khung chính sách của dự án được duyệt và có ý kiến đối với việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm theo đơn khiếu nại, kiến nghị của người dân về hỗ trợ từ 1,5 đến 2 lần để trả lời dân theo quy định. Đồng thời, UBND huyện Thống Nhất có trách nhiệm vận động 4 hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ Khu tái định cư Gia Ray, UBND tỉnh giao UBND huyện Xuân Lộc rà soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, báo cáo, đề xuât xử lý từng trường hợp cụ thể gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định trước ngày 30/10/2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia