FPT báo lãi ròng gần 1.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

Theo FPT, mảng xuất khẩu phần mềm của doanh nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ đạt mức doanh thu 5.540 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29%.
FPT báo lãi ròng gần 1.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

Ngày 23/5, Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) cho biết doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 4 tháng đầu năm của doanh nghiệp này đạt 12.991 tỷ đồng và 2.418 tỷ đồng, tăng 24,5% và 25,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 1.682 tỷ đồng và 1.854 đồng, tăng 35,1% và 34,5%.

Theo đại diện FPT, mảng xuất khẩu phần mềm của doanh nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ đạt mức doanh thu 5.540 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 67%) và APAC (tăng 40%).

Đặc biệt, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 9.018 tỷ tương đương mức tăng trưởng 40,3%.

Kết quả này giúp doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng công nghệ của FPT lần lượt đạt 7.376 tỷ đồng và 1.045 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 27,5% và 26,5%.

Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số của FPT cũng đạt 90,2%, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ đám mây (Cloud) tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ (305%), chiếm 58% doanh thu dịch vụ chuyển đổi số.

FPT dự kiến trả cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức bằng cổ phiếu 20% trong tháng 6 và tháng 7 tới đây.

Năm 2022, Công ty Cổ phần FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm