Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 92 nghìn tỷ trong 4 tháng

Hà Nội thu ngân sách đạt hơn 92 nghìn tỷ trong 4 tháng

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 4 tháng đầu năm của Hà Nội là 92.117 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán Trung ương giao (đạt 36,7% dự toán Thành phố giao).

Chi ngân sách địa phương là 17.610 tỷ đồng, đạt 16,2% dự toán, bằng 92,3% so với 4 tháng đầu năm 2020 (cùng kỳ là 110,8%); trong đó chi đầu tư phát triển là 4.848 tỷ đồng, đạt 9,5% dự toán, bằng 78,3% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 12.750 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán và bằng 99% so với cùng kỳ.

Nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, hoạt động sản xuất kinh doanh của Thành phố trong tháng 4 có sự phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,6% so với tháng 3 và tăng 22,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, IIP tăng 11,1% so với 4 tháng năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 1.348 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng 3 và tăng 25,3% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 0,8%). Lũy kế 04 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.732 triệu USD, tăng 12% (cùng kỳ giảm 4,7%).

Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 3.023 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng 3 và tăng 38,6% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 10%). Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 10.749 triệu USD, tăng 20,8% (cùng kỳ giảm 9,5%).

Quảng cáo

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4 tăng 1,5% so với tháng 3 và tăng 150% so với tháng 4/2020 (cùng kỳ giảm 27,7%); Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,7% (cùng kỳ giảm 6,3%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 0,6% (cùng kỳ tăng 4,57%).

Ngành du lịch có sự khởi sắc. Thành phố đã phối hợp tổ chức hội nghị "Công bố các sản phẩm kích cầu du lịch nội địa năm 2021", đây là hoạt động trong khuôn khổ "Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực năm 2021". Khách quốc tế đến Hà Nội tháng 4 ước tính đạt 21 nghìn lượt khách, tăng 17,1% so với tháng 3 và gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đạt 72 nghìn lượt khách, giảm 89,2% so với cùng kỳ năm trước. Khách trong nước đến Hà Nội ước tính đạt 620 nghìn lượt khách, tăng 2,5% so với tháng trước và gấp 23,7 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm, khách trong nước đến Hà Nội đạt 1,5 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, lũy kế 4 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 223,9 triệu USD. Đầu tư vốn ngoài ngân sách 28 dự án với tổng số vốn 3.802 tỷ đồng; 8.540 Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp với vốn đăng ký 95.150 tỷ đồng (tăng 10% về số lượng doanh nghiệp, giảm 19% về vốn đăng ký so với cùng kỳ).

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, tính đến ngày 26/4/2021, toàn Thành phố giải ngân được 4.436,7/51.241 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch; dự kiến đến hết tháng 4, tỉ lệ giải ngân sẽ đạt khoảng 9,5% so với kế hoạch Thành phố giao và đạt khoảng 11,6% so với kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 6.192 tỷ đồng, tương đương 13,8% kế hoạch).

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia