ảnh hưởng dịch covid-19

08:56, 12/05/2021

Đợt dịch đang diễn ra tại Việt Nam phức tạp hơn hẳn, chủng virus mới lây lan nhanh chưa từng có, Bộ trường Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia