anz

08:05, 14/08/2017

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn theo đuổi mục tiêu tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém của Việt Nam. Việc “cởi trói” các quy định về xử lý nợ xấu, nới giới hạn sở hữu cho nước ngoài… sẽ tạo cơ hội hấ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia