Australia

14:01, 30/09/2021

Các quan chức địa phương cho rằng nguyên nhân gây ra sự gia tăng là bởi người dân đã tổ chức các cuộc tụ tập tại nhà bất hợp pháp để cùng xem thể thao trong những ngày qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia