Bamboo Capital

10:38, 18/02/2022

HĐQT CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia