Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án

16:20, 03/11/2022

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức PPP đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia