basel II

08:10, 01/02/2021

Trong quý 4/2020, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 805 tỷ đồng, nâng luỹ kế lợi nhuận cả năm lên 3.412 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019.

Basel II: Chuẩn "ấm no" ngân hàng?
11:36, 16/01/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia