Bình Định

15:45, 22/11/2022

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển khai dự án điện gió ngoài khơi với Công ty PNE AG (Đức), tổng vốn hơn 4,6 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia