Bình Định

09:58, 01/05/2021

Đến năm 2025, Bình Định đặt mục tiêu phát triển 327 dự án nhà ở, với tổng vốn đầu tư gần 74.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia