Bình Định

17:11, 13/11/2021

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh: “Định hướng chung cho giai đoạn 2021-2022 là du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác thị trường nội địa, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia