Black Friday

10:52, 26/11/2020

Công đoàn Verdi đã kêu gọi nhân viên và công nhân tại 7 kho hàng Amazon tại Đức thực hiện 1 cuộc đình công kéo dài 3 ngày vào đúng đợt mua sắm Black Friday.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia