Bộ Kế hoạch và Đầu tư

09:43, 21/05/2022

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất làm 6 dự án giao thông đường bộ sử dụng hơn 87 nghìn tỷ đồng từ Chương trình phục hồi, các địa phương đề xuất 6 dự án dự kiến sử dụng hơn 15 nghìn tỷ đồng từ chương trình.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia