Bộ Kế hoạch và Đầu tư

08:36, 01/03/2023

Trong báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Việt Nam đón nhận hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia