bộ nội vụ

16:30, 09/06/2022

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức thành công Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời tìm được người dẫn dắt tổ chức trên chặng đường tiếp theo.

Quyết giảm khoảng 2% biên chế mỗi năm
08:16, 08/01/2017
Bảo Ngọc
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia