bộ y tế

Thứ sáu lúc 09:50

Đến ngày 15/7, khoảng 3.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành hết hạn ngày 31/12/2022 được công bố gia hạn hiệu lực số đăng ký.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia