CEO Facebook Mark Zuckerberg

10:08, 02/06/2022

Sheryl Sandberg sẽ từ chức Giám đốc điều hành tại Meta, công ty mẹ của nền tảng Facebook sau 14 năm công hiến.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia