chi trả cổ tức bằng tiền mặt

13:25, 09/12/2022

EVNGENCO3 sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5,5%, tương đương mức chi trà 618 tỷ đồng. Năm 2021, doanh nghiệp điện này cũng trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ tới 13%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia