17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông từ 17 – 21/1

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, bằng tiền và phát hành cổ phiếu cho cổ đông từ ngày 17 đến 21/1.
17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông từ 17 – 21/1

CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:439 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 439 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/1.

CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/1.

Ngày 15/2, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 970 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/1.

CTCP Everpia (HOSE: EVE) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

CTCP Cẩm Hà (UPCoM: CHC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

Ngày 28/1, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

Ngày 10/2, CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCoM: TUG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE: DAT) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

Ngày 27/1, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

Ngân hàng TMCP Việt Á (UPCoM: VAB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2135 (người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 2.135 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

Ngày 27/1, Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (HOSE: FUCTVGF2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/1.

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1.

Ngày 28/1, CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:12,2633, giá 15.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 12,2633 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 406803587:150000000, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 406.803.587 quyền được mua 150.000.000 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1.

Có thể bạn quan tâm