Từ 13 – 17/9: 31 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Sự kiện cổ tức tháng 9 (từ 13/9 đến 17/9/2021) trên thị trường chứng khoán Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Cienco 4 (C4G), như Vinhomes (VHM), như Cenland (CRE), như KCN Nam Tân Uyên (NTC), như PVI...
Từ 13 – 17/9: 31 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Tuần mới từ 13/9 đến 17/9/2021 có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 13/9/2021: HTC, BPC

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/10/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 8/10/2021.

Ngày 14/9/2021: C4G, CRE, NTC, PVI, ALT, HMS, HDW, VGV, HAT, XLV, CTT, DCG, TBD

Ngày 14/9, CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Cienco 4 sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng.

Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand – mã chứng khoán CRE) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 96 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Cen Land cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 91,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 95%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 95 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

14/9 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP PVI (mã chứng khoán PVI) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28,5%. Thời gian thanh toán 8/10/2021. Như vậy với gần 224 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVI sẽ chi khoảng 640 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 2/10/2021.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,4%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

TCT tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VGV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,9%. Thời gian thanh toán 6/10/2021.

CTCP Thương mại bia Hà Nội (HAT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà (XLV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Chế tạo máy Vinacomin (CTT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/9/2021.

CTCP Tổng công ty may Đáp Cầu (DCG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Thiết bị điện Đông Anh (TBD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/10/201.

Ngày 15/9/2021: VHM, SPV, HJS, C69

Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Vinhomes (mã chứng khoán VHM) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 1.000:300, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 300 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 10.000 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Bên cạnh đó Vinhomes cũng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Như vậy với hơn 3,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes sẽ chi khoảng hơn 5.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Thủy đặc sản (SPV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Xây dựng 1369 (C69) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 30/9/2021

Ngày 16/9/2021: GDT, BPW

CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (GDT) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,46%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

Ngày 17/9/2021: PVP, DRI, SZC, DIH, BTP, CTI, XDH, HC1, DNW, NQN, YRC

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 5/10/2021.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1%. Thời gian thanh toán 20/11/2021.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) phát hành 5,46 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 50%. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,65%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Có thể bạn quan tâm