8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu trong tuần tới

Tuần từ 6/12 - 10/12, có 8 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức; trong đó có 6 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.
8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu trong tuần tới

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý tuần tới:

*Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PV chem, mã chứng khoán: PVC) trả cổ tức với tỷ lệ 4,5%. (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202. Ngày bắt đầu chi trả ngày 20/12/2021.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (mã chứng khoán: HCM) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%. (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202. Ngày bắt đầu chi trả ngày 6/1/2022.

- Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 20% mệnh giá. (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả ngày 14/12/2022.

-Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả 17/12/2021.

- Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (Mã chứng khoán: VNL) tạm ứng cổ phiếu đượt 1 năm 2021 với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả 24/12/2021.

- CTCP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán RTB) trả cổ tức với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12/2021. Ngày bắt đầu chi trả 20/12/2021.

*Danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Công ty Cổ phần City Auto (mã chứng khoán: CTF) trả cổ tức với tỷ lệ 100:6 (1 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202.

-Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã CK: HTN) trả cổ tức với tỷ lệ 100:80 (100 cổ phiếu được nhận 80 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/202.

Có thể bạn quan tâm