May Sông Hồng (MSH) sẽ chi hơn 187,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

May Sông Hồng (MSH) dự chi hơn 187,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2022. Ngày thanh toán là 23/12.

CTCP May Sông Hồng (MSH) mới công bố quyết định HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Cụ thể, May Sông Hồng sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 9/12. Ngày thanh toán là 23/12.

Như vậy, với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, May Sông Hồng sẽ chi tương đương hơn 187,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

May Sông Hồng (MSH)
May Sông Hồng tham gia vào lĩnh vực logistics.

Ngoài ra, May Sông Hồng (MSH) cũng vừa thông qua việc góp vốn tại Công ty BSS Logistics Việt Nam để thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực logistics, do xét thấy đơn vị này có năng lực phù hợp và có thể bổ trợ cho mảng hoạt động của Công ty.

Theo đó, BSS Logistics có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, vốn thực góp đến ngày 30/9/2022 là 3,92 tỷ đồng (của 3 cổ đông cũ). Thông qua đánh giá năng lực hoạt động của BSS Logistics, cùng khả năng tăng trưởng lợi nhuận của MSH khi đầu tư vào đơn vị này, Ban Giám đốc Công ty đề xuất HĐQT đầu tư 4,08 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn góp của BSS Logistics và nâng giá trị vốn góp lên 8 tỷ đồng.

Với tỷ lệ nắm giữ 51% BSS Logistics thì Công ty TNHH BSS Logistics Việt Nam sẽ đổi tên thành: Công ty Cổ phần Sông Hồng BSS Logistics.

Trong năm 2022, BSS Logistics dự kiến doanh thu bán hàng đạt hơn 57,37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1 tỷ đồng. Giả định sau khi có sự tham gia của MSH, năm 2023, doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS Logistics tăng 15% so với năm 2022 (bằng với doanh thu từ các nguồn hiện tại của BSS dự kiến năm 2023). Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu dự kiến là 11% (có thể cao hơn nếu phát triển được phần sales agent phát lệnh). Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp chủ đầu tư dự kiến là 56%.

Về tình hình kinh doanh của May Sông Hồng (MSH), trong quý III/2022 ghi nhận doanh thu đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán lên tới 1.397 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Kết quả, Công ty đạt 144 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 111,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.381 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu MSH giảm 0,29%, xuống 33.900 đồng/CP.

Có thể bạn quan tâm