chung cư cũ

07:45, 21/11/2018

TP.HCM sẽ cần khoảng 316.769 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2016 đến 2020. Trong đó, UBND TP.HCM dự kiến sẽ đầu tư tối thiểu là 21.834 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia