chứng nhận xuất xứ (C/O)

16:25, 21/04/2022

Qua theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng sorbitol và phản ánh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan thông tin có dấu hiệu một số doanh nghiệp lợi dụng khai báo không chính xác thông tin hàng hóa nhập khẩu để gian lận về mã hồ sơ, xuất xứ, số lượng, trị giá...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia