Chuyển động 24h

Thứ ba lúc 10:45

Nhằm xử lý nghiêm vi phạm, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và người tiêu dùng, Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tiêu hủy nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Nike.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia