cổ phiếu DXG

07:55, 07/01/2022

Từ đầu tháng 10/2021 tới nay nhóm quỹ Dragon Capital liên tục có động thái lướt sóng cổ phiếu DXG thông qua các giao dịch mua bán của quỹ thành viên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia