cổ phiếu DXG

Thứ sáu lúc 07:10

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE - Mã) đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu DXG theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 23/8 đến ngày 21/9/2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia