DXG huỷ ĐHĐCĐ bất thường, phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu để tăng vốn

Theo kế hoạch, Đất Xanh (DXG) sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 6.092 tỷ đồng lên gần 6.118 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, đồng thời sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu.

Nguyên nhân huỷ ĐHĐCĐ do ban lãnh đạo cần thêm thời gian để hoàn thiện phương án. Các nội dung cần xin ý kiến cổ đông sẽ được HĐQT bổ sung vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

Theo kế hoạch ban đầu, ĐHCĐ bất thường lần này sẽ được Đất Xanh tổ chức vào ngày 5/11 vừa qua song đã bị lùi lại vào ngày 30/11 tới đây.

Nội dung đại hội lần này là để thông qua việc thay đổi nhận diện thương hiệu Tập đoàn cũng như thay đổi và đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh.

Đất Xanh khẳng định việc ngừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường không làm gián đoạn cũng như không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu
DXG sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu để tăng vốn điều lệ.

Về phương án tăng vốn điều lệ, ban lãnh đạo Đất Xanh cho biết công ty sẽ phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ từ 6.092 tỷ đồng lên gần 6.118 tỷ đồng, tương ứng số cổ phiếu sau khi tăng vốn là 611,78 triệu đơn vị - tăng khoảng 2,5 triệu cổ phiếu.

Phía Đất Xanh cho biết số cổ phiếu tăng thêm là do công ty phát hành để hoán đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu (trong đó đối tượng chuyển đổi chưa được công bố).

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 1.255 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của mảng bán căn hộ và đất nền khi chỉ đạt 692 tỷ đồng (giảm 35%) và sự tăng lên của mảng dịch vụ môi giới (đạt 362 tỷ đồng, tăng 73%) cũng như mảng xây dựng (đạt 123 tỷ đồng, tăng 47 lần).

Do giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận gộp quý III giảm 13%, đạt 681 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 316 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của DXG đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ;  lợi nhuận sau thuế 929 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 556,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 31% và 37% so với cùng kỳ.

Trong 2022, Đất Xanh đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, DXG lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng dư nợ vay tài chính của Đất Xanh tại ngày 30/9/2022 ở mức 5.982 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, nợ trái phiếu ngắn hạn, dài hạn đến hạn phải trả ở mức 1.478 tỷ đồng và khoản nợ phát hành trái phiếu dài hạn ở mức 1.932 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đất Xanh ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm trong khi vốn chủ sở hữu tăng 9%, ở mức 14.577 tỷ đồng. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu DXG tăng trần lên 10.550 đồng/cp.

Có thể bạn quan tâm