cổ phiếu hàng không

16:10, 12/09/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM với cổ phiếu VTR của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia