cổ phiếu VIC

19:47, 25/03/2023

Sau khi chuyển 50,8 cổ phiếu VIC cho GSM, lượng cổ phiếu ông Vượng nắm giữ tại Vingroup giảm từ 742 triệu xuống còn hơn 690 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,87% vốn. Theo đó, Công ty GSM sở hữu 1,31% vốn điều lệ Vingroup...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia