Cục Đăng kiểm Việt Nam

11:12, 10/05/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài chính sớm ban hành mức giá đăng kiểm mới trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia