đại dịch Covid-19

13:30, 22/01/2023

Khả năng đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Trung Quốc trong hai hoặc ba tháng tới sẽ là khá thấp vì 80% người dân đã bị nhiễm bệnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia