đại dịch Covid-19

Thứ bảy lúc 08:21

Các nước thuộc Liên minh châu Âu nhất trí nới lỏng hạn chế đi lại trong mùa hè này, cho phép du khách đã tiêm chủng đầy đủ không phải xét nghiệm hoặc cách ly, đồng thời mở rộng danh sách các khu vực được đánh giá là an toàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia