đại dịch Covid-19

15:45, 23/05/2021

Lĩnh vực hàng xa xỉ có thể sẽ tránh khỏi các tác động từ cuộc khủng hoảng Covid-19 vào năm nay khi người mua hàng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ đang giúp doanh số bán hàng phục hồi về mức trước đại dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia