đất nông nghiệp

Thứ hai lúc 22:30

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu ngăn chặn kip thời và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp.

Đồng Nai tăng hệ số giá đất năm 2019
15:45, 04/04/2019
Quốc Trực
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia