đấu giá quyền sử dụng đất

11:25, 15/11/2022

Kiên Giang thành lập Ban chỉ đạo có nhiệm vụ là thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu sân bay Phú Quốc cũ (phường Dương Đông).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia