đầu tư công

Thứ ba lúc 16:45

Để Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM sớm được triển khai, Bình Dương đã bổ sung 4.266 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia