điện tử

07:30, 27/10/2022

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Công Thương chủ yếu triển khai các nghiên cứu theo hướng ứng dụng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia