doanh nghiệp FDI

15:06, 13/03/2023

Các doanh nghiệp FDI mong muốn được hoàn thiện hồ sơ khai hải quan để tuân thủ quy định hiện hành về thuế và hải quan đối với giao dịch mua hàng hóa, thiết bị nội địa của doanh nghiệp chế xuất...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia