doanh nghiệp nhà nước

07:30, 11/03/2021

7 doanh nghiệp nhà nước có tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng trở lên thuộc 4 lĩnh vực được đề xuất để nghiên cứu thí điểm tham gia Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường.

5 DNNN sẽ thoái vốn trong tháng 11/2020
14:33, 04/11/2020
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia