Hà Nội, TP.HCM thuộc diện "đặc biệt" phải cổ phần hóa, thoái vốn

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần khẩn trương triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định, đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Hà Nội, TP.HCM thuộc diện "đặc biệt" phải cổ phần hóa, thoái vốn

Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN), Bộ Tài chính vừa báo cáo về tình hình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tháng 2/2021.

Theo đó, trong tháng 2/2021 có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thoái vốn tại 1 DN là Cty CP Xây lắp Bưu điện Huế với giá trị 1,5 tỷ đồng, thu về 4,6 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái của các DN là 241,6 tỷ đồng, thu về 2.104 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng tại Cty CP chợ Lạng Sơn với giá trị 8 tỷ đồng, thu về 23,6 tỷ đồng.

Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, có 8 DN thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tổng giá trị vốn thoái là 233,5 tỷ đồng, thu về 2.080,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục TCDN, trong 2 tháng đầu năm 2021, số thu từ CPH, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN là 86 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2021, số thu từ CPH, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 40.000 tỷ đồng.

Cục TCDN cho biết, để đẩy nhanh tiến độ CPH, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định liên quan. Hiện bộ đang gửi lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị về các thông tư hướng dẫn Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 161/NQ-CP về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan tham gia về dự thảo Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thiện trình Thủ tướng ban hành, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, để DNNN là một lực lượng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cục Tài chính DN cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN chỉ đạo, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các bước thực hiện CPH các DN quy mô lớn đã bàn giao về Ủy ban, đảm bảo khả thi, hiệu quả theo quy định và nội dung triển khai Đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt…

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cần khẩn trương triển khai thực hiện công tác CPH, thoái vốn các DN thuộc danh mục CPH, thoái vốn theo quy định (đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Triển khai thu, nộp nguồn thu từ CPH, thoái vốn các DN thuộc địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu DN trong công tác CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, gắn kết quả việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN với việc đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tuân thủ nguyên tắc thị trường, không để xảy ra hiện tượng lợi ích nhóm trong việc triển khai CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN….

Có thể bạn quan tâm