doanh nghiệp nợ thuế

11:11, 23/08/2021

Cục Hải quan Hải Phòng vừa liên tiếp ban hành nhiều thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh các giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp do không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia