Hà Nội: 916 doanh nghiệp nợ thuế lên đến gần 400 tỷ đồng

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 916 doanh nghiệp lần đầu nằm trong diện nợ thuế khó thu, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất tính đến thời điểm 31/5/2021. Tổng nợ mà cục Thuế Hà Nội cần phải thu ước tính lên tới 397,4 tỷ đồng.
Hà Nội: 916 doanh nghiệp nợ thuế lên đến gần 400 tỷ đồng

Trong đó, 17 người nộp thuế nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu với số nợ khoảng 94,3 tỷ đồng; 134 đơn vị nợ thuế phí và tiền chậm nộp đã đăng công khai với số nợ 260,9 tỷ đồng; và 42,1 tỷ đồng là tổng nợ khó thu của 165 doanh nghiệp.

Về nợ khó thu, Công ty CP giải pháp kỹ thuật viễn thông là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất lên tới gần 9 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Thùy Linh nợ gần 5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư-Xây dựng TDC Hà Nội nợ hơn 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sinh thái Thăng Long Ngàn Năm nợ 2,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Hưng Hải nợ 2,1 tỷ đồng.

Liên quan đến nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu, có đến 13/17 tổ chức, doanh nghiệp có mức nợ trên 1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Kỹ thuật Điện thông có mức nợ cao nhất trong danh sách, nợ phải trả của doanh nghiệp này lên tới 44,1 tỷ đồng, chiếm gần 1/2 tổng tiền nợ thuế nghĩa vụ tài chính mà Cục thuế Hà Nội phải thu. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Giấy gỗ Hà Đông nợ 11,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Minh Xuân nợ 5,6 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Minh Nguyệt nợ 3 tỷ đồng; Công ty TNHH Nam Thăng Long Thanh Hà nợ 2,1 tỷ đồng,..

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng đã công khai 87 đơn vị đã nộp hết nợ đến thời điểm 6/7/2021 với tổng số tiền nợ hơn 11 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế; tham mưu UBND các địa bàn quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng; đồng thời dự báo các trường hợp có khả năng tăng nợ để đôn đốc kịp thời, ngăn chặn nợ mới phát sinh.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội triển khai thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 một cách đồng bộ, có hệ thống.

Có thể bạn quan tâm