Hà Nội: Hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế

Hà Nội có 747 doanh nghiệp nợ thuế với số nợ khó thu và nợ có khả năng thu tại kỳ khóa sổ tháng 8/2022 là 87,5 tỷ đồng.
doanh nghiệp nợ thuế

Tại kỳ khóa sổ 31/8, doanh nghiệp nợ thuế dẫn đầu là Công ty cổ phần Sông Đà 6 với số nợ gần 8,2 tỷ đồng; trong đó, công ty chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4,4 tỷ đồng, bị phạt hơn 3 tỷ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế...

Tính đến ngày 26/10, doanh nghiệp này đã nộp vào ngân sách gần 2,7 tỷ đồng; số nợ thuế còn lại tính đến thời điểm này là gần 5,5 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2022, Sông Đà 6 đã bị Cục Thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty này do có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế thuế.

Tiếp theo trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế của Cục Thuế Hà Nội là Công ty Cổ phần Danh Khôi miền Bắc (nợ gần 6,3 tỷ đồng).

Ngoài ra còn có các doanh nghiệp khác bị Cục Thuế Hà Nội "điểm tên" như: Công ty Cổ phần Thương mại UK Việt Nam (nợ 4,26 tỷ đồng); Công ty Cổ phần phát triển Anstcom Việt Nam (nợ 4 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Công nghệ Mxgroup (nợ 3,25 tỷ đồng);...

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, có 645 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/08/2022 với số tiền 85,2 tỷ đồng; 2 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu kỳ khóa sổ 31/8/2022 với số tiền 182 triệu đồng; 100 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục tiến hành nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm