GDP

08:57, 01/01/2021

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của TP.HCM (kể cả dầu thô) năm 2020 ước đạt hơn 40,2 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia