giải trình

08:00, 23/09/2019

Trong văn bản giải trình gửi đến Sở Xây dựng TP.HCM, Tập đoàn Capella (trước đây là Ben Thanh Land) lý giải việc cơi nới Cao ốc The One Saigon là để phục vụ lãnh đạo Trung ương và thành phố đến tham d

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia