giãn cách xã hội

17:58, 12/07/2022

Giai đoạn giãn cách xã hội năm 2021 vô hình chung đã tạo ra tiền đề phát triển thị trường không gian làm việc chung tại Việt Nam, theo một báo cáo mới được Acclime và Knight Frank Việt Nam công bố tháng này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia