Go Viet

06:05, 09/09/2019

Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, tức 8,33 triệu đồng/tháng là mức mà tài xế Grab, Go viet đã phải nộp thuế TNCN, tuy nhiên, không được giảm trừ gia cảnh, không được đóng bảo hiểm xã hội, y tế, và bỏ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia