Grab

09:55, 06/10/2021

GRAB đã mời thành công ông Alex Hungate - CEO từ Sats (một công ty được niêm yết ở Singapore) về làm Giám đốc điều hành mới (COO) của mình.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia