hạn hán

09:53, 29/06/2021

Cuộc khủng hoảng nguồn nước tồi tệ nhất trong gần 100 năm qua của Brazil đang khiến lạm phát gia tăng, từ đó đặt ra một thách thức lớn đối với ngân hàng trung ương nước này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia