Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA)

06:50, 28/08/2020

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết nhu cầu sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam ít, không nhiều đến nỗi phải áp lực nới “room” (tỷ lệ).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia