hoạt động kinh doanh

07:40, 04/08/2022

6 tháng đầu năm, ngân hàng lãi trước thuế đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, thực hiện 51,5% kế hoạch năm. Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Ngân hàng giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn gần 94,395 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia