huấn luyện chiến đấu

06:37, 24/10/2020

Trên thao trường quốc tế Alabino và Golovenki, ngoại ô Matxcova của Nga, các đơn vị xe tăng thuộc Quân đoàn Cận vệ Tăng Quân khu phía Tây thực hiện diễn tập bắn đạn thật kết thúc khóa huấn luyện mùa hè.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia